Swarovski

2703

Rond - SS34 - 7mm

Swarovski

2703 - Khaki

400982

1088 - PP31/4mm

Swarovski

400982 - Vintage Rose

400953

1088 - PP21/3mm

Swarovski

400953 - Ruby

400949

1088 - PP21/3mm

Swarovski

400949 - Rose

400942

1088 - PP31/4mm

Swarovski

400942 - Provence Lavender

400928

1028 - PP13/2mm

Swarovski

400928 - Padparadscha

400926

1088 - PP31/4mm

Swarovski

400926 - Pacific Opal

400881

1088 - PP21/3mm

Swarovski

400881 - Khaki

400862

1088 - PP31/4mm

Swarovski

400862 - Fern Green

400555

5328 - 8mm

Swarovski

400555 - Sunflower

400523

5328 - 6mm

Swarovski

400523 - Fire Opal

400511

5328 - 8mm

Swarovski

400511 - White Opal

400259

Rond - SS20 - 5mm

Swarovski

400259 - Jet

400254

Rond - SS20 - 5mm

Swarovski

400254 - Light Siam

400249

Rond - SS20 - 5mm

Swarovski

400249 - Peridot

400248

Rond - SS16 - 4mm

Swarovski

400248 - Peridot

400247

Rond - SS10 - 3mm

Swarovski

400247 - Peridot

400244

Rond - SS20 - 5mm

Swarovski

400244 - Sapphire

400230

Rond - SS34 - 7mm

Swarovski

400230 - Denim Blue

400208

Rond - SS16 - 4mm

Swarovski

400208 - Mocca

400188

Rond - SS16 - 4mm

Swarovski

400188 - Light Sapphire

400178

Rond - SS16 - 4mm

Swarovski

400178 - Vintage Rose

400165

Rond - SS34 - 7mm

Swarovski

400165 - Siam

400161

Rond - SS6 - 2mm

Swarovski

400161 - Siam

400125

Rond - SS34 - 7mm

Swarovski

400125 - Crystal Dorado

400088

Rond - SS16 - 4mm

Swarovski

400088 - Fire Opal

400079

Rond - SS20 - 5mm

Swarovski

400079 - Topaz

400033

Rond - SS16 - 4mm

Swarovski

400033 - Emerald

400028

Rond - SS16 - 4mm

Swarovski

400028 - Amethyst

400026

Rond - SS6 - 2mm

Swarovski

400026 - Amethyst

400022

Rond - SS10 - 3mm

Swarovski

400022 - Smoked Topaz

400536

5328 - 8mm

Swarovski

400536 - Ruby

400532

5328 - 6mm

Swarovski

400532 - Rose

400513

5328 - 6mm

Swarovski

400513 - White Alabaster

400512

5328 - 4mm

Swarovski

400512 - White Alabaster

400508

5328 - 8mm

Swarovski

400508 - Siam

400565

5328 - 6mm

Swarovski

400565 - Olivine

400564

5328 - 4mm

Swarovski

400564 - Olivine

400485

5328 - 4mm

Swarovski

400485 - Mocca

400476

5328 - 4mm

Swarovski

400476 - Light Colorado Topaz