5328 - 4mm

400512

5328 - 4mm

Swarovski

400512 - White Alabaster

400564

5328 - 4mm

Swarovski

400564 - Olivine

400485

5328 - 4mm

Swarovski

400485 - Mocca

400476

5328 - 4mm

Swarovski

400476 - Light Colorado Topaz

400422

5328 - 4mm

Swarovski

400422 - Caribbean Blue Opal

5540

5328 - 4mm

Swarovski

5540 - Crystal Antique Pink

5472

5328 - 4mm

Swarovski

5472 - Chrysolite Opal

5468

5328 - 4mm

Swarovski

5468 - Sunflower

1824

5328 - 4mm

Swarovski

1824 - Provence Lavender

5036

5328 - 4mm

Swarovski

5036 - Sand Opal

4992

5328 - 4mm

Swarovski

4992 - Palace Green Opal

4972

5328 - 4mm

Swarovski

4972 - Light Grey Opal

2845

5328 - 4mm

Swarovski

2845 - Peridot

2800

5328 - 4mm

Swarovski

2800 - Light Amethyst

2788

5328 - 4mm

Swarovski

2788 - Light Topaz

2779

5328 - 4mm

Swarovski

2779 - Chrysolite

2775

5328 - 4mm

Swarovski

2775 - Pacific Opal

2771

5328 - 4mm

Swarovski

2771 - White Opal

2759

5328 - 4mm

Swarovski

2759 - Erinite

2615

5328 - 4mm

Swarovski

2615 - Purple Velvet

2613

5328 - 4mm

Swarovski

2613 - Crystal Dorado 2x

2610

5328 - 4mm

Swarovski

2610 - Emerald

2602

5328 - 4mm

Swarovski

2602 - Padparadscha

2312

5328 - 4mm

Swarovski

2312 - Tanzanite

2311

5328 - 4mm

Swarovski

2311 - Citrine

1587

5328 - 4mm

Swarovski

1587 - Amethyst

1547

5328 - 4mm

Swarovski

1547 - Jonquil

1545

5328 - 4mm

Swarovski

1545 - Hyacinth