Flower Foam 7: Poppy 3D flower

2884 weergaven
13-04-2018
Flower Foam 7: Multi Die flower Poppy
Deze schitterende klaproos maak je met de Lea'bilitie Multi die 45.4704'Poppy' en de bijpassende clear stamp 55.4728. Materialen zie: www.leanecreatief.com

You create this beautiful poppy with the Lea'bilitie Multi Die 45.4704'Poppy 'and the matching clear stamp 55.4728. Materials see: www.leanecreatief.com

Produits

Multi die flower 013 Klaproos
Klaproos 3D Flower